Eng
地區
用途
建築
最細 最大
實用
最細 最大
類別
租金
最細 最大
售價
最細 最大
半山清幽大两房
半山清幽大两房
沙田 麗坪路33號
低層
2房
實用:650 呎
租金:$23,000
半山豪宅求售
半山豪宅求售
沙田 麗坪路33號
高層
3房
實用:932 呎
售價:$1290萬
高层河景有匙即睇
高层河景有匙即睇
沙田
建築:368 呎
實用:242 呎
售價:$415萬
單位已吉 筍價放租求好客
單位已吉 筍價放租求好客
沙田 車公廟路18號
3房
實用:690 呎
租金:$31,000
名城
名城
沙田 美田路1號
高層
3房
建築:981 呎
實用:742 呎
售價:$1180萬
帘有靓装修 齐
帘有靓装修 齐
沙田 車公廟路18號
高層
3房
實用:701 呎
租金:$35,000
太子勝興樓1樓F室 有電梯
太子勝興樓1樓F室 有電梯
旺角
低層
2房
售價:$380萬
租金:$12,000
旺角筍盤 上車 重建樓 收購樓
旺角筍盤 上車 重建樓 收購樓
旺角 上海街515號
高層
2房
實用:230 呎
售價:$220萬
租金:$12,000
柏傲莊 第07A座
柏傲莊 第07A座
沙田 車公廟路18號
高層
3房
實用:690 呎
售價:$1390萬
东南高层开&#
东南高层开&#
沙田 美田路1號
高層
3房
建築:980 呎
實用:740 呎
租金:$28,000